Personalia

Vores nyrestaurerede rækkehus i Langå.

Anette og mig - fra vores kobberbryllup på Vejstrupgård i 2016.

Curriculum Vitae


4.okt.1937 Født på Frederiksberg af sønderjyske forældre.
1938-47 Boet i Esbjerg
1947-56 Boet i Horsens hvor jeg blev student.
1956-58 Soldat og fodfolkssergent i Tønder.
1958-63 Studeret på Århus Tandlægehøjskole.
1963-67 Assistent i privat praksis i Århus.
1967-05 Privatpraktiserende tandlæge i Randers.
2003 Gift med Anette
Maj 2005 Solgte klinikken...
...men fik tilbuddet om at arbejde et par formiddage om ugen.
Juli 2016 Flyttet til Langå.


Oct.4th.1937 - Hello world!
1938-47 Living in Esbjerg
1947-56 Living in Horsens and graduating from highschool.
1956-58 Soldier and sergeant in Tønder.
1958-63 Study at Århus Dental School.
1963-67 Assistent in private dental clinic in Århus.
1967-2005 Establishing and running my own clinic in Randers.
2003 Married Anette
2005-?? Retired, but still working a little as employee.
2016 Moved to Langå.

Interesser


Groft sagt alt hvad der har med kunst, håndværk og naturvidenskaber at gøre.
Derfor købte jeg "Elmelund" - et husmandssted på 14 tdr. land (=8 ha)
Efter at have dyrket jorden nogle år som man forventer af en ordentlig husmand, begyndte jeg at få interesse i, at dyrke Normansgraner som juletræer til eksport.
Det er noget sjovere end korn, idet man skal passe og pleje de enkelte planter i næsten 10 år, det er en noget større udfordring.
Og så er der jo haven, den var stor og parkagtig med træer fra 1927, den udvider jeg endnu mere, så der bliver en park på 3-4 tdr. land.
Indendørs har jeg potteplanter i overflod, hvor orchideerne er mine hjertebørn. Følg linket Orkideer.
Jeg var i en periode temmelig aktiv maler, der sluttede med de 4 år fra 1980-83 hvor jeg blev antaget på den censurerede "Kunstnernes Sommerudstilling".
Men så kom der en computer i vejen - (og den er jeg ikke kommet helt forbi endnu :-)
Det første klinikprogram programmerede min søn og jeg på en Amstrad computer, og det kørte i mange år. I dag er pc'en et vigtigt redskab for mange ting.
I 1999 tog jeg dykkercertifikat for at dykkke på koralrev, følg linket med dykning.
Efter at have siddet og passet folks tænder i 42 år, valgte jeg i 2005 at sælge klinikken og gå på pension; men fik tilbuddet om at fortsætte som assistent på deltid.
Er jeg så hobbytandlæge eller hobbypensionist? (;o)
Jeg er iøvrigt begyndt at male igen, efter visse muslimers krænkelser af vores land. Følg linket Maleriudstilling.
I juli 2016 købte vi et rækkehus i Langå - jeg kunne ikke længere passe "Elmelund".

Kontakt


Henning E. Brodersen
Brorsonsvej 32
8870 Langå
Tlf.: 5240 5750
Emailadresse som du af sikkerhedsmæssige grunde selv må taste ind
rb54

=> Emergency Exit...hvis du er faret vild ;-)