60-års jubilæum i 2014.


Alle fremmødte d.3. juni.


Birgit Zeuner.

Bodil Mortensen.

Erik Pedersen.

Grethe Linde.

Hanne Knudsen.

Heine Thau.

Henning Brodersen.

Ib Kjærulf Christensen.

Karin Ommen.

Kate Schött Jensen.

Ketty Jensen.

Orla Sørensen.

Tove Sunn Pedersen.

Aage Kristensen.

Først den ene side....

...og så den anden side.